✓FREE SHIPPING ✓ 14 DAYS CHANK-OFF PERIOD ✓ 1 YEAR WARRANTY ✓ NOT GOOD? MONEY BACK!
NEW MIRROR STREET 53, 1017 DD AMSTERDAM

Legal notice

De website shop.bruensjuwelier.nl en bruensjuwelier.nl zijn eigendom van Bruens Juwelier & Antiquair. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bruens Juwelier & Antiquair.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Bruens Juwelier & Antiquair op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Bruens Juwelier & Antiquair wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Bruens Juwelier & Antiquair behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.